26‏/11‏/2010

إسطوانات تعليم اللغات

إسطوانة تعليم قواعد اللغة الإنجليزية الجزء الأول Focus on Grammar 1 Interactive


إسطوانة تعليم قواعد اللغة الإنجليزية الجزء الأول Focus on Grammar 1 InteractiveFocus on Grammar 1 Interactive


The Focus on Grammar Interactive CD-ROMs mirror the syllabus of Focus on Grammar and provide students the opportunity to practice interactively the grammar they are learning through the series. Clear, contextualized, and interactive, this five-level CD-ROM program provides a communicative review of English grammar that covers all language skills through a comprehensive, motivating, and fun practice of the grammar points and skills introduced in the Student Books.

How to start: Interactive CD-ROM1/ extract winrar. ( We have : CD ROM image, FOG_1_Interactive_LW.lic)2/ Use virtual drive mount to CD ROM image.3/Double click install.bat to install4/ click OK- next- select full5/ from: start/all programs/longmanCD ROMs Lab/FG 2 Interactive/administrator stool.6/ The box of "install Access file" appears, click browse to FOG_1_Interactive_LW.lic., click save.7/ A box appears "Installed successful". click OK8/Double click ICON FOG 1 on desktop, select " I don't wish to save my answer". click next.
التحميل
English For You 80 CD's
English For You 80 CD's


المحتوي :

English For beginner Levels:
EFU ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 VCD

01 - Nice to meet you! (1h01m31s)02 - How are you? (58m57s)03 - What does she look like?04 - Where are you from?05 - Do you speak English?06 - My family07 - These are my relatives08 - What do you do?09 - Where do you work?10 - What time is it?11 - What day is it?12 - How is the weather?13 - What are you wearing?14 - The Body15 - What's the matter?16 - Home sweet home17 - Tell me about your furniture18 - I'm hungry!19 - What sports can you play?20 - What did you do yesterday?21 - What are you going to do?22 - Would you like to go...?23 - My Vacation24 - How do you travel?25 - How do you get there?26 - Ask me a question27 - I don't know28 - Review I (Lessons 1 to 9)29 - Review II (Lessons 10 to 18)30 - Review III (Lessons 19 to 27

EFU - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS - 30 VCD

01 - Welcome02 - Special days03 - Entertaining04 - At school05 - Location06 - Shopping07 - Did you buy this for me?08 - Activities09 - Listen to the music10 - What's for dinner?11 - He is taller than I am12 - What is the tallest mountain?13 - At home14 - At the station15 - Do this16 - Past experiences17 - Future life18 - I wish upon a star19 - World knowledge20 - Getting around21 - Social Groups22 - Dining out23 - What are your job skills?24 - Talking on the phone25 - The Art26 - Transportation27 - Celebrations28 - Review I (Lessons 1 to 9)29 - Review II (Lessons 10 to 18)30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS - 20 VCD

01 - Horror Films (55m57s)02 - Rock N Roll03 - Space04 - On the farm05 - At the hospital06 - At the circus07 - At the beach08 - Crime doesn t pay09 - At the a musement park10 - At the grocey store11 - At the playground12 - Under the weather13 - At the hotel14 - Fairy Tales & Legends15 - Christmas time16 - In the workshop17 - At the camp18 - At the doctors19 - Review 1 Lessons20 - Review 2 Lessons

video:

Vol1
http://rapidshare.com/files/13747835...Vol1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13747909...Vol1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13747964...Vol1.part3.rar
Vol2
http://rapidshare.com/files/13748039...Vol2.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13748107...Vol2.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13748148...Vol2.part3.rar
Vol3
http://rapidshare.com/files/13748230...Vol3.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13748307...Vol3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13748374...Vol3.part3.rar
Vol4
http://rapidshare.com/files/13748449...Vol4.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13748535...Vol4.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13748548...Vol4.part3.rar
Vol5
http://rapidshare.com/files/13748638...Vol5.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13748707...Vol5.part2.rar
Vol6
http://rapidshare.com/files/13748780...Vol6.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13748843...Vol6.part2.rar
Vol7
http://rapidshare.com/files/13748921...Vol7.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13748988...Vol7.part2.rar
Vol8
http://rapidshare.com/files/13749060...Vol8.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13749131...Vol8.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13749134...Vol8.part3.rar
Vol9
http://rapidshare.com/files/13749218...Vol9.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13749296...Vol9.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13749322...Vol9.part3.rar
Vol10
http://rapidshare.com/files/13749400...ol10.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13749462...ol10.part2.rar
Vol11
http://rapidshare.com/files/13749548...ol11.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13749610...ol11.part2.rar
Vol12
http://rapidshare.com/files/13749672...ol12.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13749721...ol12.part2.rar
Vol13
http://rapidshare.com/files/13749788...ol13.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13749861...ol13.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13749877...ol13.part3.rar
Vol14
http://rapidshare.com/files/13749946...ol14.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13750014...ol14.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13750190...ol14.part3.rar
Vol15
http://rapidshare.com/files/13750329...ol15.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13750393...ol15.part2.rar
Vol16
http://rapidshare.com/files/13750467...ol16.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13750533...ol16.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13750580...ol16.part3.rar
Vol17
http://rapidshare.com/files/13750686...ol17.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13750757...ol17.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13750790...ol17.part3.rar
Vol18
http://rapidshare.com/files/13750877...ol18.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13750958...ol18.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13751025...ol18.part3.rar
Vol19
http://rapidshare.com/files/13751094...ol19.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13751163...ol19.part2.rar
Vol20
http://rapidshare.com/files/13751252...ol20.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13751347...ol20.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13749477...ol20.part3.rar
Vol21
http://rapidshare.com/files/13752130...ol21.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13752209...ol21.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13752250...ol21.part3.rar
Vol22
http://rapidshare.com/files/13752338...ol22.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13752435...ol22.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13752522...ol22.part3.rar
http://rapidshare.com/files/13752533...ol22.part4.rar
Vol23
http://rapidshare.com/files/13752618...ol23.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13752708...ol23.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13752741...ol23.part3.rar
Vol24
http://rapidshare.com/files/13752826...ol24.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13752918...ol24.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13752983...ol24.part3.rar
Vol25
http://rapidshare.com/files/13753069...ol25.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13753145...ol25.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13753190...ol25.part3.rar
Vol26
http://rapidshare.com/files/13753309...ol26.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13753393...ol26.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13753476...ol26.part3.rar
Vol27
http://rapidshare.com/files/13753563...ol27.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13753653...ol27.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13753728...ol27.part3.rar

mirror
http://rapidshare.com/files/13753874...ol27.part3.rar

Vol28
http://rapidshare.com/files/13753917...ol28.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13753822...ol28.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13753971...ol28.part2.rar
Vol29
http://rapidshare.com/files/13754033...ol29.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13754106...ol29.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13754170...ol29.part3.rar
Vol30
http://rapidshare.com/files/13754256...ol30.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13754321...ol30.part2.rar
Vol31
http://rapidshare.com/files/13754387...ol31.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13754459...ol31.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13754509...ol31.part3.rar
Vol32
http://rapidshare.com/files/13754579...ol32.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13754654...ol32.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13754717...ol32.part3.rar
Vol33
http://rapidshare.com/files/13754794...ol33.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13754857...ol33.part2.rar
Vol34
http://rapidshare.com/files/13754932...ol34.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13755014...ol34.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13755069...ol34.part3.rar
Vol35
http://rapidshare.com/files/13755142...ol35.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13755222...ol35.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13755258...ol35.part3.rar
Vol36
http://rapidshare.com/files/13755333...ol36.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13755416...ol36.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13755433...ol36.part3.rar
Vol37
http://rapidshare.com/files/13755510...ol37.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13755588...ol37.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13755635...ol37.part3.rar
Vol38
http://rapidshare.com/files/13755708...ol38.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13755790...ol38.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13755823...ol38.part3.rar
Vol39
http://rapidshare.com/files/13755921...ol39.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13756006...ol39.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13756060...ol39.part3.rar
Vol40
http://rapidshare.com/files/13756136...ol40.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13756219...ol40.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13756248...ol40.part3.rar
Vol41

http://rapidshare.com/files/13756353...ol41.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13756431...ol41.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13756490...ol41.part3.rar
Vol42
http://rapidshare.com/files/13756568...ol42.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13756666...ol42.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13756738...ol42.part3.rar
http://rapidshare.com/files/13756742...ol42.part4.rar
Vol43
http://rapidshare.com/files/13756824...ol43.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13756923...ol43.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13757024...ol43.part3.rar
http://rapidshare.com/files/13757036...ol43.part4.rar
Vol44
http://rapidshare.com/files/13757122...ol44.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13757235...ol44.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13757287...ol44.part3.rar
Vol45
http://rapidshare.com/files/13757390...ol45.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13757498...ol45.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13757542...ol45.part3.rar
Vol46
http://rapidshare.com/files/13757637...ol46.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13757748...ol46.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13757794...ol46.part3.rar
Vol47
http://rapidshare.com/files/13757892...ol47.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13758021...ol47.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13758046...ol47.part3.rar
Vol48
http://rapidshare.com/files/13758158...ol48.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13758224...ol48.part2.rar
Vol49
http://rapidshare.com/files/13758308...ol49.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13758381...ol49.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13758427...ol49.part3.rar
Vol50
http://rapidshare.com/files/13758557...ol50.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13758648...ol50.part2.rar
Vol51
http://rapidshare.com/files/13758769...ol51.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13758858...ol51.part2.rar
Vol52
http://rapidshare.com/files/13758942...ol52.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13759012...ol52.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13759043...ol52.part3.rar
Vol53
http://rapidshare.com/files/13759141...ol53.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13759247...ol53.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13759275...ol53.part3.rar
Vol54
http://rapidshare.com/files/13759366...ol54.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13759437...ol54.part2.rar
Vol55
http://rapidshare.com/files/13759511...ol55.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13759597...ol55.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13759635...ol55.part3.rar
Vol56
http://rapidshare.com/files/13759725...ol56.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13759838...ol56.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13759855...ol56.part3.rar
Vol57
http://rapidshare.com/files/13759938...ol57.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13759999...ol57.part2.rar
Vol58
http://rapidshare.com/files/13760079...ol58.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13760158...ol58.part2.rar
Vol59
http://rapidshare.com/files/13760241...ol59.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13760323...ol59.part2.rar
Vol60
http://rapidshare.com/files/13760412...ol60.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13760507...ol60.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13756279...ol60.part3.rar
Vol61
http://rapidshare.com/files/13760616...ol61.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13760751...ol61.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13760791...ol61.part3.rar
Vol62
http://rapidshare.com/files/13760872...ol62.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13760955...ol62.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13761003...ol62.part3.rar
Vol63
http://rapidshare.com/files/13761075...ol63.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13761157...ol63.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13761207...ol63.part3.rar
Vol64
http://rapidshare.com/files/13761282...ol64.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13761368...ol64.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13761416...ol64.part3.rar
Vol65
http://rapidshare.com/files/13761493...ol65.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13761563...ol65.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13761591...ol65.part3.rar
Vol66
http://rapidshare.com/files/13761667...ol66.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13761740...ol66.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13761767...ol66.part3.rar
Vol67
http://rapidshare.com/files/13761834...ol67.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13762076...ol67.part2.rar
Vol68
http://rapidshare.com/files/13762224...ol68.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13762295...ol68.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13762311...ol68.part3.rar
Vol69
http://rapidshare.com/files/13762384...ol69.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13762469...ol69.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13762514...ol69.part3.rar
Vol70
http://rapidshare.com/files/13762600...ol70.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13762677...ol70.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13762709...ol70.part3.rar
Vol71
http://rapidshare.com/files/13762779...ol71.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13762844...ol71.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13762855...ol71.part3.rar
Vol72
http://rapidshare.com/files/13762933...ol72.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13763030...ol72.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13763036...ol72.part3.rar
Vol73
http://rapidshare.com/files/13763092...ol73.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13763149...ol73.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13763179...ol73.part3.rar
Vol74
http://rapidshare.com/files/13763239...ol74.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13763296...ol74.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13763301...ol74.part3.rar
Vol75
http://rapidshare.com/files/13763356...ol75.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13763411...ol75.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13763423...ol75.part3.rar
Vol76
http://rapidshare.com/files/13763478...ol76.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13763536...ol76.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13763547...ol76.part3.rar
Vol77
http://rapidshare.com/files/13763598...ol77.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13763652...ol77.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13763685...ol77.part3.rar
Vol78
http://rapidshare.com/files/13763742...ol78.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13763799...ol78.part2.rar
http://rapidshare.com/files/13763823...ol78.part3.rar
Vol79
http://rapidshare.com/files/13763878...ol79.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13763932...ol79.part2.rar
Vol80
http://rapidshare.com/files/13763982...ol80.part1.rar
http://rapidshare.com/files/13764035...ol80.part2.rar  
المصدر .مدونة نهلة

مرسلة بواسطة: aymen boubidi // 9:30 ص
التصنيفــات:

1 التعليقات:

غير معرف يقول... في 29 يناير، 2013 12:00 ص

It's an remarkable article in support of all the online people; they will obtain advantage from it I am sure.
Here is my web blog :: transfer rumours man utd january 2011

إرسال تعليق

 
جميع الحقوق محفوظة لمدونــةboubidi